بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روز جهانی دوچرخه

بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روز جهانی دوچرخه

روز جهانی دوچرخه
بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل

در اهداف توسعه هزاره سوم و همچنین قطعنامه‌های مختلف؛ ورزش به‌عنوان یک عامل مهم برای توسعه پایدار شناخته‌شده است. دوچرخه به‌عنوان نمادی از حمل‌و‌نقل پایدار، تأثیر مثبتی بر کیفیت هوای شهرها دارد. همچنین دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه‌ای که تاکنون دو قرن از آن استفاده شده، به واسطه منحصر به فرد بودن و طول عمر آن به عنوان یک ابزار ساده، مقرون به صرفه، قابل اعتماد، تمیز و حافظ محیط‌زیست شناخته می‌شود. ازاین‌رو به‌منظور توسعه دوچرخه‌سواری، شناخت نیازها و همسو کردن فعالیت‌ها در این زمینه، از جمله مشارکت ذینفعان در همه سطوح برای به حداکثر رساندن پتانسیل‌های دوچرخه و برای دستیابی به اهداف توسعه‌ مورد توافق بین‌المللی، شامل اهداف توسعه پایدار ضروری است. همچنین لازم است ارتباط متقابل دوچرخه و کاربر به عنوان عامل ارتقاء تعاملات اجتماعی شناخته شود و کاربر را از وضعیت محیط‌زیست مطلع ‌سازد. همچنین شناساندن دوچرخه به عنوان ابزاری برای حمل‌و‌نقل ، کاربردهای آموزشی، سلامتی و ورزشی ضروری است. با توجه به موارد مطرح شده نقش سازمان ملل متحد در حمایت از کشورهای عضو، برای ترویج و توسعه استفاده از دوچرخه برای رسیدن به این اهداف است؛ همچنین این سازمان بر نقش بسیار مهم مشارکت دولتی و خصوصی مولد در برنامه‌های تأمین مالی برای سازماندهی انجمن‌های دوچرخه‌سواری به‌منظور ترویج صلح و توسعه، حفظ محیط‌زیست، توسعه نهادی و زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی تأکید دارد.

در این راستا با توجه به موارد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل:

 

1- 3 ژوئن برابر 13 خرداد را به‌عنوان روز جهانی دوچرخه اعلام می‌نماید؛
2- از تمام کشورهای عضو، سازمان‌های مرتبط با این سازمان، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی و تمام ذینفعان مربوط، برای همکاری نسبت به نظارت بر روز جهانی دوچرخه و برگزاری مراسم و تبلیغات مربوط به آن دعوت می‌نماید؛
3- کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا توجه ویژه‌ای به دوچرخه در راهبردهای توسعه‌ای چندجانبه خود داشته باشند و دوچرخه را در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی به کار بندند.
4- کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا ایمنی معابر را بهبود بخشیده و طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی خود را به‌ویژه در سیاست‌ها و اقداماتی که منجر به ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و دوچرخه‌سوار می‌شود، یکپارچه نمایند.
5- ذینفعان مربوط به طرح‌های دوچرخه را تشویق می‌کند که دوچرخه را به‌عنوان وسیله‌ای در جهت توسعه پایدار تقویت نمایند و دوچرخه‌سواری را به‌عنوان راهکاری در جهت افزایش سلامتی و کاهش بیماری‌ها و تقویت روابط اجتماعی و ایجاد فرهنگ صلح در برنامه آموزشی خود قرار دهند.
6- کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا بهترین شیوه‌ها و ابزارهای ترویج دوچرخه را در میان مردم به ‌کار برده و در این راستا از ابتکار عمل برای سازمان‌دهی دوچرخه‌سواری در سطح ملی و محلی به‌عنوان وسیله‌ای برای تقویت سلامت جسمی و روحی و رفاهی و توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری استفاده نمایند.
7- از دبیر کل درخواست می‌کند این قطعنامه را به دست دولت‌های عضو و سازمان‌های سازمان ملل متحد برساند؛
8- تأکید می‌کند که هزینه تمام فعالیت‌هایی که ممکن است به دلیل اجرای این قطعنامه به وجود آید، باید از کمک‌های داوطلبانه تأمین گردند.
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: