تغییر شیوه سفر از خودروی شخصی به دوچرخه چه تاثیری بر میزان آلاینده ها و مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی می گذارد؟

تغییر شیوه سفر از خودروی شخصی به دوچرخه چه تاثیری بر میزان آلاینده ها و مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی می گذارد؟

تغییر شیوه سفر از خودروی شخصی به دوچرخه چه تاثیری بر میزان آلاینده ها و مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی می گذارد؟

 

تغییر شیوه سفر موجب کاهش سطح کل آلودگی می‌شود و منجر به مزایای سلامتی برای جمعیت کل شهر خواهد شد. یک نمونه از کاهش آلودگی هوا با استفاده از مدل هلندی CAR به دست آمد. برای یک خیابان شهری معمولی با شدت ترافیک 10000 وسیله نقلیه در روز، کاهش 12/5 درصدی در میزان ترافیک منجر به کاهش غلظت 1/3μg/m³ برای NO2 و 4μg/m³ برای PM10 شد. خطر نسبی قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض NO2 به ازای هر 10μg/m³  برای همه علل مرگ‌ومیر 1/10 است. این به آن معنی است که برای تقریباً 800.000 تا 1.600.000 نفر که در خیابان‌های اصلی هلند زندگی می‌کنند، ممکن است به میزان 1/012 برابر کمتر باشد. تأثیر اجتماعی تغییر شیوه سفر در تعداد حوادث منجر به مرگ و میر تا حد زیادی وابسته به تعداد افرادی است که شیوه سفر خود را از خودرو شخصی به دوچرخه تغییر می‌دهند. (جدول 1)

جدول 1- نرخ مرگ‌ومیر برای درگیر شدن در یک تصادف مرگبار در هر میلیارد کیلومتر سفر در هلند، به‌غیراز بزرگراه‌ها (کمسیون اروپا، 1999).

سن

دوچرخه

خودرو

12-14

16/8

-

15-17

18/2

-

18-24

7/7

33/5

25-29

8/2

17

30-39

7

9/7

40-49

9/2

9/7

50-59

17/2

5/9

60-64

32/1

10/4

>64

79/1

39/9

مجموع

21

20/8


در هلند، طی آنالیزی ریسک‌های یک حادثه مرگبار برای رانندگان خودرو و دوچرخه‌سواران، که به‌وسیله دیگر کاربران جاده‌ای به آن‌ها تحمیل می‌شود مقایسه شده است (European Commission, 1999). این تجزیه‌وتحلیل بزرگراه‌ها را شامل نمی‌شود چون دوچرخه‌سواران نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. نرخ مرگ‌ و میر برای رانندگان خودرو و دوچرخه‌سواران مشابه بود. ( 20/8 در مقابل 21 مرگ در میلیون کیلومتر سفر). افرادی که بیش از 50 سال دارند در حین رانندگی با خودرو نسبت به دوچرخه‌سواران کمتر در حوادث مرگبار گرفتار می‌شوند، اما برای افراد بین 18 – 49 این موضوع برعکس است. (جدول 1) 


ایمنی در اثر افزایش تعداد دوچرخه سواران به وجود می آید


همانطور که در شکل 1 ملاحضه می‌شود نتایج  نشان داد که در کشورهای اروپایی تلفات دوچرخه‌سواری با میزان دوچرخه‌سواری رابطه عکس دارد که نشان می‌دهد ایمنی در اثر افزایش تعداد دوچرخه‌سواران به وجود می‌آید.

تاثیر اجتماعی تغییر شیوه سفر از خودروی شخصی به دوچرخه

شکل 1 - رابطه بین میانگین مسافت طی شده با دوچرخه توسط هر فرد به‌صورت روزانه و میزان تلفات ناشی از تصادفات دوچرخه ( در هر 100 میلیون کیلومتر)
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: