فعالیت آموزشی خانه های دوچرخه در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهرها

فعالیت آموزشی خانه های دوچرخه در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهرها

ضرورت توجه به نقش خانه های دوچرخه در توسعه دوچرخه سواری و آموزش


خانه‌های دوچرخه یکی از مکان‌های مستعد برای فعالیت‌های آموزشی مرتبط با دوچرخه می‌باشند. مدیران و تصمیم گیران در حوزه توسعه دوچرخه سواری در شهرها باید بر اهمیت این مکان‌های استراتژیک برای توسعه دوچرخه سواری آگاه بوده و علاوه بر یکپارچه‌سازی شبکه هوشمند دوچرخه، تشویق مردم به استفاده از دوچرخه، تامین و تجهیز خانه‌های دوچرخه به تجهیزات ارتباطی و هوشمند، از نقش آموزشی و فرهنگسازی خانه های دوچرخه غافل نگردند.
بارها دیده شده است که افراد به دلیل عدم ‌آگاهی در مورد نحوه استفاده از دوچرخه و نبود آموزش کافی در مورد قوانین عبور و مرور دوچرخه در شهر با مشکل و یک تجربه تلخ دوچرخه سواری مواجه شده اند و این تجربه تلخ باعث شده است که افراد دیدگاهی مناسبی نسبت به دوچرخه سواری در شهر و به خصوص استفاده از دوچرخه‌های خانه‌های دوچرخه نداشته باشند. بنابراین علاوه بر تجهیز این خانه‌ها و به‌روز کردن و هوشمند سازی خانه‌های دوچرخه، نقش آموزشی و فرهنگسازی خانه‌های دوچرخه باید جدی گرفته شود تا از این تجربه تلخ جلوگیری به عمل آید.فعالیت آموزشی خانه‌های دوچرخه می تواند موارد زیر را شامل گردد:


- اصول انتخاب دوچرخه شهری مناسب برای دوچرخه سواری و تفاوت دوچرخه شهری با کوهستان و ... 
- تکنیک‌های دوچرخه سواری برای شروع که شامل: حفظ تعادل، تنظیم زین، رکاب، چگونگی تعویض دنده، روش صحیح ترمز گرفتن و ... می باشد.
- تجهیزات و الزامات ایمنی دوچرخه سواری در شهر 
- آموزش مقررات ویژه دوچرخه سواران و نحوه رعایت قانون توسط آنها در معابر شهری

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: