حل معضل تاخیرات و ترافیک هوایی با سیستم جدید NWP

حل معضل تاخیرات و ترافیک هوایی با سیستم جدید NWP

حل معضل تاخیرات و ترافیک هوایی با سیستم جدید NWP

اداره کل هوانوردی فدرال آمریکا تخمین زده است که 56 درصد از تاخیرهای سیستم هوایی ملی به علت آب و هوای نامطلوب اتفاق می افتد و هزینه یا زیان این تاخیر در صنعت هوایی این کشور حدود 6.7 میلیارد دلار در سال است. با پیش بینی های دقیق تر و به موقع آب و هوا، فرودگاه ها و خطوط هوایی می توانند تاخیرات ناشی از آن را به نصف کاهش داده و معضل تاخیرات و ترافیک هوایی را حل کند.

(NextGen Weather Processor (NWPیک سیستم جدید توسعه یافته توسط Raytheon می باشد که برای اداره کل فدرال آمریکا (FAA) طراحی شده است. NWP یک تصویر آب و هوایی سازگار را ارائه می دهد که توسط خطوط هوایی و کنترل ترافیک هوایی مورد استفاده قرار می گیرد. 


حل معضل ترافیک هوایی با سیستم جدید NWP

این سیستم اطلاعات را به صورت ساعتی از رادارهای آب و هوایی، ماهواره های محیط زیست، رعد و برق، مشاهدات هواشناسی از ایستگاه های سطحی و هواپیماها و همچنین مدلهای پیش بینی شده دولتی دریافت می کند و اطلاعات هوایی را به واسطه الگوریتم های پیچیده ای که دارای قابلیت اطمینان بالایی هستند پردازش می کند.


کنترل کننده های ترافیک هوایی در حال حاضر از اطلاعات آب و هوایی استفاده می کنند که اطلاعات 5 تا 10 دقیقه گذشته را ذخیره میکنند. نرخ به روز رسانی اطلاعات در این سیستم 25 ثانیه یا کمتر می باشد و همین طور پیش بینی های آب و هوا را که هشت ساعت طول می کشد ارائه می دهد. با توجه به اطلاع رسانی سریع این سیستم، مدیران جریان ترافیک می توانند به صورت محلی مسیر ترافیک هوایی را بازتعیین کنند و پروازهای مستقیم به مسیرهای آزاد جوی را به هنگام نزدیک شدن به فرودگاه های مقصد و توده های هوایی، تا زمان پاک شدن هوا هدایت نماید.

منبع: مجله Air Traffic Management

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: