افتتاح خانه دوچرخه پایانه متروی فتح آباد

افتتاح خانه دوچرخه پایانه متروی فتح آباد

افتتاح خانه دوچرخه پایانه متروی فتح آباد

 

 به همت شرکت بهره برداری متروی تهران، واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک شهرداری تهران و شرکت مهندسان مشاور رهیافت


 از 15 اردیبهشت 98 تردد با دوچرخه در پایانه فعال قطارهای متروی تهران(فتح آباد) با پیگیری مسئولین شرکت بهره برداری متروی تهران، واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک و نظارت مهندسان مشاور رهیافت امکان پذیر شد. این کار با هدف کاهش استفاده از خودروهای شخصی و اداری، مدیریت هزینه ها، کاهش مصرف سوخت و افزایش نشاط کارکنان انجام گرفت.

 امیدواریم الگوبرداری مناسبی از این اتفاق بزرگ توسط مدیران دیگر سازمان ها از جمله مراکز دانشگاهی و صنعتی صورت پذیرد تا روز به روز شاهد روند رو به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و وسایل نقلیه موتوری و توسعه حمل و نقل پاک باشیم.