برگزاری میزگرد تخصصی " جایگاه مشاوران ترافیک در نظام حمل و نقل"

برگزاری میزگرد تخصصی

میزگرد تخصصی " جایگاه مشاوران ترافیک در نظام حمل و نقل"

 روز اول هفدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، سالن اصلی کنفرانس پذیرای جمعی از مشاوران و کارشناسان و علاقه مندان به حوزه حمل و نقل و ترافیک بود. این میزگرد تخصصی با سخنرانی دکتر اردکانیان، دکتر شاهی و مهندس حسن زاده ( مدیر عامل مهندسان مشاور رهیافت) همراه بود و پس از طرح بحث در مورد چالش ها و فرصت های مشاوران ترافیک توسط سخنرانان، حاضرین نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند. لازم به ذکر است این رویداد ساعت 16- 17.30، 29 بهمن 1396 برگزار شد. گزارش تصویری این رویداد در ادامه تقدیم حضورتان گردیده است.