حضور مهندسان مشاور رهیافت در دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک

حضور مهندسان مشاور رهیافت در دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک
دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک

 نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری دومین سال پیاپی خود را نیز سپری نمود تا بار دیگر دوستداران توسعه دوچرخه سواری در شهرهای مختلف ایران را به دور هم جمع نماید. در این نمایشگاه مسئولینی همچون شهردار محترم شهر تهران، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون وزیر ورزش، قائم مقام معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک و مدیران و متخصصان و کارشناسان از شهرداری ها، وزرات خانه ها و ارگان های مختلفی شرکت نمودند. اما نقطه عطف این نمایشگاه مثل همیشه دوچرخه سوارنی بودند که تعدادشان نسبت به نمایشگاه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت.
مهندسین مشاور رهیافت برای دومین سال  پیاپی در این نمایشگاه حضور فعالی داشت و آخرین دستاوردهای خود در زمینه توسعه دوچرخه سواری در شهرها را به عموم بازدید کنندگان معرفی نمود. مهندسین مشاور رهیافت به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران  شناخته می شود. این مهندسین مشاور در راستای مسئولیت اجتماعی و همچنین با توجه به حرفه خود در زمینه توسعه حمل  و نقل فعال در شهرها کمپین های #ما_مسیر_دوچرخه_میخواهیم و #پیاده_هم_میشود را در این نمایشگاه حمایت و راهبری نمود.

در ادامه گزارش تصویری از دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه را تقدیم حضورتان می کنیم.