سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

امروزه شهرهای پیشرفته جهان با سرعت بسیاری قدم به سمت هوشمند سازی برداشته اند.مدیران و برنامه ریزان شهری همواره تلاش می کنند شهرهایی یکپارچه و مبتنی برفناوری اطلاعات در جهت تسریع و سهولت استفاده از امکانات شهری برای شهروندان خود بسازندکه از دست آوردهای آن می‌توان به مردم سالاری، آرامش و آسایش شهری،کاهش مصرف انرژی، صرفه جویی های زمانی و مادی و کاهش ترافیک اشاره کرد.کلانشهر تهران با جمعیت تقریبی ده میلیون نفر با چالش عدم یکپارچگی مدیریت شهری مواجه است و شهرداری تهران برای از میان بردن این چالش و قراردادن تهران به عنوان الگو برای سایر شهرهای ایران قدم به سمت هوشمندسازی هر چه بیشتر این شهر برداشته است و در این راستا سومین همایش و نمایشگاه شهر هوشمند در تاریخ هجدهم و نوزدهم آذر ماه برگزار گردید
در این رویداد شش بعد اقتصاد هوشمند، جابجایی هوشمند، محیط هوشمند، زیرساخت هوشمند، حکمروایی هوشمند و زندگی هوشمند همزمان مورد توجه قرار گرفت.حضور شرکت های نوآور و استارت آپ ها برای ارائه آخرین دست آوردهای تکنولوژیکی خود از موارد حائز اهمیت این رویداد به شمار می آید.همچنین حضور کسب و کارهای مرتبط با توسعه حمل و نقل پاک و حفاظت از محیط زیست بسیار هوشمندانه بوده است.در این رویداد برای اولین بار از اپلیکیشن دوچرخه شهرداری رونمایی شد که می تواند قدم بسیار مهمی در راستای توسعه دوچرخه سواری باشد.
برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی  با هدف بیان چالش های حوزه مدیریت شهری و ارائه راهکارهای مفید و بیان تجارب این حوزه با حضور صاحبنظران، سیاست گذاران، برنامه ریزان و اساتید داخلی و بین المللی در دو روز همایش از دیگر نکات برجسته این رویداد به شمار می اید.  • 1398/09/19