وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد دوچرخه اشتراکی

وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد دوچرخه اشتراکی

وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد  دوچرخه اشتراکی

 

دومین وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها، این بار با رویکرد دوچرخه اشتراکی توسط مهندسان مشاور رهیافت اندیشه فردا در تاریخ 8 آبان ماه 1396، ساعت 18 تا 18:45 دقیقه برگزار گردید. این وبینار با شرکت متخصصان، کارشناسان و علاقه مندان به بحث توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با ارائه مهندس مهدی حسن زاده مدیرعامل مهندسان مشاور رهیافت برگزار گردید. درآمدهای ناشی از این وبینار به کودکان نیازمند تعلق خواهد گرفت. 

لازم به دکر است اولین وبینار تخصصی مهندسان مشاور رهیافت با عنوان ضرورت توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ 20 شهریور ساعت 15.30 تا 16.15 دقیقه برگزار گردید.


وبینار تخصصی  دوچرخه اشتراکی