استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور انجام طراحی هندسی در پهنه ترافیک شرق و جنوب شرق تهران

استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور انجام طراحی هندسی در پهنه ترافیک شرق و جنوب شرق تهران
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/10/18
  • تاریخ پایان:1396/10/08
- خیابان شهید رحیمی- تقاطع بلوار هجرت
- تقاطع نیکوعمل- رحیمی
- تقاطع بزرگراه بعثت- خیابان امامی
- تقاطع کندرو بزرگراه امام علی- خیابان شهید عزیزی
- تقاطع کندرو بزرگراه امام علی- خیابان صفا
- بزرگراه آزادگان غرب به شرق- محدوده بلوار بوعلی
- میدان شهید خالقی
- بزرگراه بسیج حدفاصل بلوار شهید رحیمی تا خیابان شهید فهمیده
- بلوار خاتم الانبیاء حدفاصل خیابان قائم تا دوربرگردان قصرفیروزه 
- خیابان باهنر در محدوده مسیر آزادشده کانال آب (کانال سرپوشیده) در محله قیامدشت
- میدان شهر ری
- تقاطع بلوار بسیج- خیابان شهید غیوری
- ورودی و خروجی شهرک شهید شجاعی از بزرگراه بسیج
- طراحی دوربرگردان شرق به شرق در جاده ورامین در محدوده میدان بسیج مستضعفین و اصلاح هندسی میدان
- طراحی ایستگاه تاکسی در خیابان شهید رجایی زیر پل بزرگراه آزادگان
- طراحی دوربرگردان جنوب به جنوب در سه‌راه تقی‌آباد
- بازنگری طرح اصلاح هندسی تقاطع بزرگراه بسیج- بلوار شهید ده‌حقی
- پایانه بعثت
- پایانه کیانشهر
- اصلاح تقاطع خیابان‌های کوثر و کوی اسلام با میدان معلم 
- اصلاح هندسی تقاطع خیابان شوش- خیابان شهید دشتبان‌زاده
- تقاطع خیابان قم- خیابان شهید غیبی
- طراحی مسیر دسترسی از خیابان شهید عظیمی به لوپ شهید رجایی جنوب- آزادگان شرق
- اصلاح هندسی دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه دوران
- اصلاح هندسی دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه دوران
- اصلاح هندسی دوربرگردان بزرگراه دوران در محدوده پل 12 فروردین
- طراحی میدان در خیابان كلهر (محله مسگرآباد) بعداز پل شهید شوشتري
- اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید نوری با بزرگراه شهید یارجانی
- میدان بهمن (ضلع جنوب شرقی میدان)
- میدان بهمن (ضلع شمال غربی میدان)
- اصلاح هندسی دوربرگردان ثامن‌الحجج در بزرگراه امام رضا 
- اصلاح تبادل کندرو به تندرو در مسیر غرب به شرق بزرگراه امام رضا قبل از دوربرگردان ثامن‌الحجج
- تقاطع خیابان‌های گودرزی و تولایی
- تقاطع بزرگراه بعثت و خیابان تقوی
- اصلاح هندسی اتصال خیابان باغ رضوان به بزرگراه شهید هاشمی شمال
- اصلاح هندسی ابتدای خیابان باهنر روبروی درب دانشگاه آزاد قیامدشت