بازنگري مطالعات ميدان ميگون وتهيه نقشه فاز 1 و 2 ميدان بيضوي ميگون

بازنگري مطالعات ميدان ميگون وتهيه نقشه فاز 1 و 2 ميدان بيضوي ميگون
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: فشم
  • کارفرما: شهرداری اوشان فشم و میگون
  • تاریخ شروع: 1391/01/24
  • تاریخ پایان:
خلاصه پروژه:
1.آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک                                                                                                                    
2.نقشه برداری با مقیاس 1:500                                                                                                                    
3. ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز 1