بررسی ترافیکی کاربری تجاری – مسکونی واقع در تقاطع خیابان های درودیان و عزیزی (نبش کوچه نظری) در قالب مطالعات ترافيكي منطقه 14 تهران در سال 1394

بررسی ترافیکی کاربری تجاری – مسکونی واقع در تقاطع خیابان های درودیان و عزیزی (نبش کوچه نظری) در قالب مطالعات ترافيكي منطقه 14 تهران در سال 1394
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1395/03/01
  • تاریخ پایان:1395/07/01