تدوين ضابطه‌ به منظور صدور مجوز اطلاع‌رساني به کاربري‌هاي خاص

تدوين ضابطه‌ به منظور صدور مجوز اطلاع‌رساني به کاربري‌هاي خاص
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: مشهد
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد
  • تاریخ شروع: 1394/12/01
  • تاریخ پایان:1395/04/31