تدوین دستورالعمل مدیریت حوادث ترافیکی

تدوین دستورالعمل مدیریت حوادث ترافیکی
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/31
  • تاریخ پایان:1391/10/30