تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه عملکرد شرکت های حمل و نقل بار

تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه عملکرد شرکت های حمل و نقل بار
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1395/04/09
  • تاریخ پایان:1396/12/29