طراحی و نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران

طراحی و نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1394/08/05
  • تاریخ پایان:1394/12/29
خلاصه پروژه:
1.مشاور معاونت بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2.مدیریت و نظارت بر شرکت های حمل و نقل بار درونشهری
3.طراحی سامانه مدیریت حمل و نقل بار و کالای شهرداری تهران (سامانه بارانه)