طرح توجیهی مجتمع تجاری- فرهنگی ارتش در منطقه سوهانک تهران

طرح توجیهی مجتمع تجاری- فرهنگی ارتش در منطقه سوهانک تهران
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1393/08/06
  • تاریخ پایان:1396/11/30