مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر حاجی آباد، استان هرمزگان

مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر حاجی آباد، استان هرمزگان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: حاجی اباد
  • کارفرما: شهرداری حاجی آباد
  • تاریخ شروع: 1387/12/26
  • تاریخ پایان:1388/06/31