مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان

مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قشم
  • کارفرما: شهرداری قشم
  • تاریخ شروع: 1387/12/18
  • تاریخ پایان:1388/06/25