مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر نصیر آباد

مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر نصیر آباد
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شهرداری نصیرآباد
  • تاریخ شروع: 1387/03/08
  • تاریخ پایان:1387/09/12