مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 15 تهران در سال 1395

مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 15 تهران در سال 1395
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1395/06/16
  • تاریخ پایان:1396/06/16