مطالعات ترافيكي منطقه 11 تهران در سال 1391

مطالعات ترافيكي منطقه 11 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/04/19

شرح پروژه


- مطالعات ايمن سازي خيابان ابوذر (حدفاصل خيابان قلعه مرغي تا خيابان سجاد)
- مطالعات ايمن سازي و اصلاح نقاط حادثه خيز خيابان قلعه مرغي
- مطالعات ايمن سازي و اصلاح نقاط حادثه خيز خيابان امين الملك
- مطالعات ايمن سازي و اصلاح نقاط حادثه خيز خيابان سجاد
- مطالعات ايمن سازي و اصلاح نقاط حادثه خيز خيابان زمزم
- مطالعات ايمن سازي بزرگراه نواب
- مطالعات ايمن سازي بزرگراه چراغی
- امكان سنجي احداث رفيوژ مياني در خيابان شهيد پيغمبري (حدفاصل سجاد تا بزرگرا ه سعيدي)