مطالعات ترافيكي منطقه 14 تهران در سال 1394

مطالعات ترافيكي منطقه 14 تهران در سال 1394
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1394/11/14
  • تاریخ پایان:1395/02/14
- مطالعات ساماندهی و ایمن¬سازی میدان مالک اشتر