مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393

مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1393/05/12
  • تاریخ پایان:1394/05/12