مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393

مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1393/05/12
  • تاریخ پایان:1394/05/12
- بررسی ضرورت اصلاح هندسی خیابان نوبخت تقاطع خیابان خاوران و اصلاح شبکه معابر همجوار
- تهیه طرح فاز 1 و 2 پایانه تاکسی بوستان آتش¬نشان