مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393

مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1393
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1393/05/12
  • تاریخ پایان:1394/12/12


شرح پروژه

- ایمن سازی تردد در محدوده دوربرگردان های بزرگراه امام رضا (ع) – امام سجاد و صالحی
- ایمن سازی خیابان شهید بروجردی مقابل شهرک گل ها و ارزیابی ضرورت نصب پل عابر پیاده
- ارائه راهکار و طرح جهت ایمن سازی و آرامسازی بلوار بوعلی در مقطع پل کانال سرخه حصار
- مطالعات شناسایی و اولویت بندی نقاط نیازمند به اصلاح هندسی
- بررسی و ارزیابی ضرورت انسداد دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه بعثت، مقابل شهرک شهید بروجردی
- بررسی وضعیت خیابان شهید بقایی حدفاصل میدان شاهد تا میدان مالک اشتر، جهت ارائه راهکار و طرح آرام سازی و ایمنی تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه
- ایمن سازی خیابان شهید نیکوعمل حدفاصل بیست متری افسریه تا دوربرگردان قصرفیروزه و ارزیابی ضرورت پل عابرپیاده
- بررسی وضعیت ایمنی تردد تقاطع بعثت – امام علی، مسیر رفت و برگشت روی پل و رمپ و لوپ های تقاطع، جهت ارائه راهکار و طرح آرامسازی