مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1394

مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1394
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1394/05/14
  • تاریخ پایان:1395/02/14
- ایمن سازی خیابان هفده شهریور (حدفاصل خیابان شوش تا خیابان رستگاری مقدم) با رویکرد مدیریت مقطع عرضی و امکانسنجی دوطرفه نمودن معبر
- مطالعات ایمن سازی خیابان نبرد
- ایمن سازی خیابان شهید رضایی
- ایمن‌ سازی محدوده مدارس خیابان محمدی و خیابان مرادپور در منطقه 15 شهرداری تهران
- ایمن سازی بلوار ابوذر حدفاصل خیابان خاوران تا بلوار شهید ده حقی
- طرح جزئیات ایمن سازی خیابان هفده شهریور جهت دوطرفه نمودن معبر در حدفاصل خیابان شوش تا خیابان رستگاری مقدم
- گزارش شناسایی نقاط پرحادثه در سطح منطقه 15 شهرداری تهران
- بررسی و ارائه راهکار برای نقاط حادثه خیز عابرین پیاده در سطح منطقه 15 شهرداری تهران
- ایمن‌سازی بزرگراه آزادگان شرق به غرب در موقعیت ورودی کندرو دسترسی به بزرگراه امام علی (ع) و شهرک شهید بروجردی