مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1395

مطالعات ترافيكي منطقه 15 تهران در سال 1395
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1394/06/16
  • تاریخ پایان:1395/10/16
- اصلاح ورودی و خروجی جهت دسترسی به پمپ بنزین واقع در کندرو بزرگراه امام رضا (ع) در مسیر شرق به غرب بعد از پل سیمان
- اصلاح تقاطع خیابان امام خمینی و بلوار شهید اعرابی (شهرك رضويه)