مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1389

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1389
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1389/04/30
  • تاریخ پایان:1390/04/30

شرح پروژه


- بررسی نقاط تصادف خيز خيابان هاي نواب، جوانه، ابوذر، مسجد، يافت آباد، امين الملك و زمزم