مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1390

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1390
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1390/04/11
  • تاریخ پایان:1391/04/11