مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 17 تهران در سال 1390

مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 17 تهران در سال 1390
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1390/04/11
  • تاریخ پایان:1391/04/11