مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1390

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1390
  • گروه پروژه: حمل و نقل غیر موتوری
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1390/04/11
  • تاریخ پایان:1391/04/11
- تهيه نقشه اجرايي مسير احداث دوچرخه (مسير شماره 1و2) در خيابانهاي يافت آباد-امين الملك-خردپي- سجادشمالي و جنوبي
- مطالعات ارزیابی و ساماندهی گذرگاه¬های غیرهمسطح تردد عابرین پیاده