مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/04/19
- مطالعات ترافیکی جمع¬آوری پل سواره رو امین الملک و ارائه پلان ترافیکی محدوده پس از جمع¬آوری پل
- ارائه طرح هندسی میدان زمزم متناسب با ورودی و خروجی های ایستگاه B3 مترو