مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/04/19
- ارائه طرح هندسی ایستگاه رباط کریم در تقاطع رباط کریم – یادگار امام
- تهیه طرح اصلاح هندسی فضای زیر پل ابوسعید