مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 11 تهران در سال 1391

مطالعات اصلاح هندسی در سطح منطقه 11 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/04/19