مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/11/19


شرح پروژه

- مطالعات ایمن سازی خیابان نعیمی
- ایمن سازی میدان گلچین
- ایمن سازی محدوده معابر عبیدزاکانی، مهدوی، تهمتن، و شیدایی
- مطالعات ايمن‌سازي محدوده شمالي تقاطع مهمان‌نوازان و خط راه‌آهن تهران - تبريز و معابر فرعي همجوار