مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: منطقه 17 شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/06
  • تاریخ پایان:1393/05/06
- مطالعات بررسی وضعیت آتی رویکردهای حرکتی خیابان¬های حریم شمالی و جنوبی خط راه¬آهن تهران – تبریز و شبکه معابر اطراف آن 
- ساماندهی خیابان فرد محمدی
- ساماندهی تردد موتورسیکلت¬ها در خیابان شهیدان حسنی (قلعه مرغی) و مکانیابی پارکینگ¬های مخصوص موتورسیکلت
- مطالعات ارائه دسترسی به محله بلورسازی از شبکه معابر اطراف
- نیاز سنجی و امکان¬سنجی احداث دور برگردان شرق به شرق در بزرگراه شهید چراغی
- مطالعات ساماندهی تابلوهای هدایت مسیر و انتظامی بزرگراه¬های شهید نواب و شهید چراغی