مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: منطقه 17 شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/06
  • تاریخ پایان:1393/05/06