مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/06
  • تاریخ پایان:1393/05/06
- مطالعات ساماندهي و ارائه طرح هندسي تقاطع ابوذر، سوري و فلاحي
- ارائه طرح بهینه جانمایی و تهیه نقشه اصلاح هندسی رفوژ میانی و بریدگی ها در محور سجاد جنوبی
- مطالعه و ارائه طرح هندسی میدان زمزم با توجه به تغییرات ایستگاه B3 مترو تهران
- نقشه برداری و تهیه نقشه¬های فاز 2 دسترسی متقابل شبکه معابر اطراف از/به ایستگاه A3 خط 3 مترو
- مطالعات احداث تقاطع همسطح خیابان شهید صدقی با کنارگذر های شمالی و جنوبی خط راه آهن تهران - تبریز