مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392
  • گروه پروژه: حمل و نقل غیر موتوری
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/06
  • تاریخ پایان:1393/05/06
- مطالعات طراحی پارک آموزش ترافیک در محدوده تقاطع بزرگراه آیت ا... سعیدی و خیابان آزادی