مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1392
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/06
  • تاریخ پایان:1393/05/06

شرح پروژه


- مطالعات ايمن‌سازی خيابان‌هاي شهيد قفيلي و علمي و شبكه معابر واقع در حدفاصل دو معبر مذكور
- مطالعات ایمن سازی خیابان شهیدان حسنی حدفاصل تقاطع ابوذر و میدان زمزم با تأکید بر ایمن سازی پل سواره رو قلعه مرغی
- مطالعات ایمن سازی و مدیریت جهات حرکتی کنارگذرهای شمالی و جنوبی راه آهن تهران
– اهواز و زیرگذرهای آن حدفاصل نواب تا آیت ا... سعیدی
- مطالعات ایمن سازی تقاطع همسطح امین الملک
- مطالعات ایمن سازی خیابان های جهاد و طباطبائی جهت تردد عابرین پیاده
- مطالعات ایمن سازی تردد در محدوده میدان زمزم