مطالعات ترافيكی منطقه 15 تهران در سال 1394

مطالعات ترافيكی منطقه 15 تهران در سال 1394
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1394/05/14
  • تاریخ پایان:1395/02/14
خلاصه پروژه:
- نیازسنجی جابجایی دوربین طرح زوج و فرد واقع در خیابان شهید ذوالفقاری از بزرگراه بعثت
- مطالعات طراحی و جانمایی تابلوهای راهنمای مسیر در ناحیه 4 منطقه 15 شهرداری تهران در مکان¬های مورد نیاز
- مطالعه مدیریت جهات حرکتی در محدوده تقاطع خیابان خاوران با خیابان نباتی و معابر همجوار
- ساماندهی وضعیت تردد در خیابان¬های قربانی و ابراهیمی و اصلاح شبکه معابر اطراف با رویکرد مدیریت جهات حرکتی
- نیاز سنجی و امکان سنجی جابجایی دوربین طرح زوج و فرد از تقاطع خیابان بروجردی – بزرگراه بعثت
- طراحی و جانمایی تابلوهای هدایت مسیر جهت دسترسی موقت به بزرگراه امام علی (ع) از ناحیه 4 (و بالعکس)
- نیازسنجی نصب چراغ راهنمایی در تقاطع¬های اصلی خیابان صالحی (ناحیه 3)
- طراحی و جانمایی تابلوهای پیش¬آگاهی محدوده طرح زوج یا فرد در منطقه 15 شهرداری تهران
- نیازسنجی چراغ‌دار نمودن تقاطع‌های خلیج‌فارس-مطلبی و خلیج‌فارس-زرین‌خواه باتوجه به احداث دسترسی خیابان خلیج‌فارس به بزرگراه امام علی و بالعکس
- مطالعات ترافیکی نیاز‌سنجی احداث معبر پیشنهادی طرح تفصیلی در امتداد غربی تقاطع بروجردی-ابراهیمی