مطالعات ترافیکی فاز یک و دو شبکه معابر داخلی و خارجی مگامال

مطالعات ترافیکی فاز یک و دو شبکه معابر داخلی و خارجی مگامال
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
  • تاریخ شروع: 1398/10/16
  • تاریخ پایان: