مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی-رفاهی اکباتان

مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی-رفاهی اکباتان
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما:
  • تاریخ شروع: 1393/10/30
  • تاریخ پایان:1394/02/30
خلاصه پروژه:
بررسی وضعیت ترافیکی محدوده مجتمع فرهنگی-رفاهی اکباتان پس از بهره برداری از مجموعه