مطالعات ترافیکی منطقه 14 تهران در سال 1394

مطالعات ترافیکی منطقه 14 تهران در سال 1394
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1394/05/14
  • تاریخ پایان:1395/02/14
خلاصه پروژه:
-مکانیابی تقاطع ها جهت کنترل با چراغ های راهنمایی هوشمند
-مکانیابی نقاط نیازمند به ثبت تخلف سرعت
-مکانیابی نقاط جهت نصب دوربین های نظارت تصویری
-مکانیابی تقاطع ها جهت نصب دوربین ثبت تخلف
-بکارگیری روش های هوشمند مدیریت پارکینگ در مطالعات ساماندهی پارک حاشیه ای معابر منطقه 17
-استفاده از سامانه های هوشمند اطلاع رسانی در پایانه های اتوبوسرانی و ایستگاه های اتوبوس