مطالعات ترافیکی منطقه 17 تهران در سال 1391

مطالعات ترافیکی منطقه 17 تهران در سال 1391
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1391/04/19
  • تاریخ پایان:1392/04/19
خلاصه پروژه:
به طور كل مطالعات ترافیکی مناطق شهر تهران، مطالعاتي هستند كه توسط سازمان حمل ­ونقل و ترافيك شهر تهران به عنوان كارفرما و معاونت حمل ­ونقل و ترافيك شهرداري هر منطقه به عنوان ناظر، بنا بر نيازسنجي صورت گرفته از سمت آن­ها براي مشاور ترافيكي هر منطقه تعريف مي­گردد كه مهندسين مشاور رهيافت انديشه فردا مشاور ترافيكي منطقه­­ ی 17  شهرداري تهران بوده است.
-مکانیابی تقاطع ها جهت کنترل با چراغ های راهنمایی هوشمند
-مکانیابی نقاط نیازمند به ثبت تخلف سرعت
-مکانیابی نقاط جهت نصب دوربین های نظارت تصویری
-مکانیابی تقاطع ها جهت نصب دوربین ثبت تخلف
-بکارگیری روش های هوشمند مدیریت پارکینگ در مطالعات ساماندهی پارک حاشیه ای معابر منطقه 17
-استفاده از سامانه های هوشمند اطلاع رسانی در پایانه های اتوبوسرانی و ایستگاه های اتوبوس