مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر الوند

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر الوند
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: الوند
  • کارفرما: شهرداری الوند
  • تاریخ شروع: 1390/12/16
  • تاریخ پایان:1392/06/16
خلاصه پروژه:
 انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک طبق شرح خدمات مورد تأیید وزارت کشور و مدلسازی شبکه وضع موجود به همراه سناریوهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با استفاده از نرم ­افزار TranCad

بررسی وضع موجود شبکه ترابری در شهر الوند جهت ایجاد سامانه های هوشمند حمل و نقل و ارائه پیشنهادات لازم.