مطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارک سوار آزادی

مطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارک سوار آزادی
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
  • تاریخ شروع: 1386/07/16
  • تاریخ پایان:1387/01/16
خلاصه پروژه:
1.طراحی مسیر های ورودی، خروجی و دپو خطوط BRT و سایر خطوط فیدر (اتوبوس و تاکسی)  
2.طراحی کریدور های عابر پیاده جهت دسترسی به خطوط حملو نقل همگانی      
3. ارائه سیستم یکپارچه نظارت تصویری در پارک سوار و طراحی اتاق کنترل
ارائه سیستم یکپارچه نظارت تصویری در پارک سوار آزادی و طراحی اتاق کنترل در پارک سوار.