مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر مقدس مشهد (همکاری)

مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر مقدس مشهد (همکاری)
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: مشهد
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد
  • تاریخ شروع: 1386/02/01
  • تاریخ پایان:1389/02/01