مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همدان (همکاری)

مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همدان (همکاری)
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: همدان
  • کارفرما: شهرداری همدان
  • تاریخ شروع: 1387/07/14
  • تاریخ پایان:1389/07/14
خلاصه پروژه:  
انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک طبق شرح خدمات مورد تأیید وزارت کشور و مدلسازی شبکه وضع موجود به همراه سناریوهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با استفاده از نرم ­افزارTranCad 
بررسی وضع موجود شبکه ترابری در شهر همدان جهت ایجاد سامانه های هوشمند حمل و نقل و ارائه پیشنهادات لازم.