مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح سپاه

مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح سپاه
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1387/06/31
  • تاریخ پایان:1387/09/30
خلاصه پروژه:
 1.طراحی تقاطع غیر همسطح شبدری در میدان سپاه شهریار
 2.ارائه طرح های اجرایی سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح
 3. متره و برآورد اجرای پروژه