مطالعات موردی و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه ترابری شهریار

مطالعات موردی و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه ترابری شهریار
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما:
  • تاریخ شروع: 1391/11/01
  • تاریخ پایان:1392/05/01
خلاصه پروژه:
انجام مطالعات ترافیکی و ارائه طرح های فاز 1 و 2 اصلاح هندسی برای معابر و تقاطع های رینگ داخلی شهریار